Sistem Pemantauan Pendidikan Negeri Terengganu (TrEMS)

Sistem Pemantauan Pendidikan Negeri Terengganu atau Terengganu Education Monitoring System (TrEMS), merekod semua pemantauan berpusat secara atas talian yang dibangunkan berdasarkan kepada Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 bagi memantapkan proses pemantauan.

TrEMS dapat membantu pihak pengurusan mengurus dengan lebih efektif di mana ianya dapat memaparkan maklumat pemantauan dengan lebih pantas dan berkesan, memastikan semua guru yang mengajar dicerap oleh pengurusan sekolah, mengelakkan pertindihan sekolah dan pemantauan berulang. Di samping menjimatkan masa dalam proses carian rekod, ia juga dapat menjana laporan-laporan berkaitan pemantauan dengan lebih bersistematik.

Pemberitahuan
11 Oct 2015
Modul Laporan Analisis PS - Semakan Perekodan dibuka kepada semua pengguna. Mohon semua guru MP semak nama kelas dan kemaskini dalam Modul Instrumen Akademik - PBS Perekodan PS mengikut nama kelas semasa di sekolah masing-masing.

01 Jun 2015
Pengetua @ Guru Besar dan GPK Pentadbiran perlu semula melantik Ketua Panitia bagi membolehkan mereka terus membuat pencerapan melalui Modul Utiliti > Profil Guru.

19 Jan 2015
Pengetua @ Guru Besar serta PK1 boleh pindah pengguna melalui Modul Utiliti > Pindah Pengguna. Jika Kedua-dua bertukar, sila email maklumat PGB atau PK1 nyatakan Nama, No. KP., Kod Sekolah baru, Kod Sekolah lama dan Jawatan sekarang ke unitictspa@gmail.com.

12 Jan 2015
Perhatian penting. Sistem ini telah beroperasi sepenuhnya. Tiada lagi uji lari (running test) sistem. Semua data mulai Januari 2015 adalah dianggap benar. Harap Maklum.

07 Sep 2014
Bagi memenuhi spesifikasi sistem, pengguna perlu sentiasa mengemaskini "browser" dengan tetapan Java terkini.

11 Sep 2014
Modul Utiliti > Profil Pentadbir telah dibuka kepada semua Pen Pegawai PPD. Modul ini membolehkan PPD "reset" Kata Laluan Pengetua/Guru Besar.

10 Sep 2014
Log ID adalah unik dan tidak dibenarkan sebarang ubahan. Sila pilih Log ID yang sesuai semasa pendaftaran.

08 Sep 2014
Pengetua @ Guru Besar dan GPK Pentadbiran boleh melantik Ketua Panitia bagi membolehkan Ketua Panitia membuat pencerapan melalui Modul Utiliti > Profil Guru.

Statistik Ringkas - Terengganu
(kemaskini sehingga 14-1-2018)
Bilangan Sekolah
Rendah
Menengah
Jumlah
352
152
504

Bilangan Guru
Peringkat
L
P
Jumlah
Rendah
3,751
8,379
12,130
Menengah
3,248
7,225
10,478
Jumlah
6,999
15,604
22,608

 
@ Hakcipta Terpelihara Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.
Penafian: Pihak jabatan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan akibat penyalahgunaan atau kemalangan daripada penggunaan laman web ini.