Moderator yang memberi komitmen sepanjang program diadakan

 

JPNT, 17 Disember 2018 - Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT, JPNT telah menganjurkan Klinik Pengurusan Kandungan Laman Web JPNT bagi memantapkan penyebaran maklumat melalui gerbang rasmi jabatan. Program ini dihadiri oleh moderator laman web yang telah dilantik secara rasmi oleh jabatan. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua moderator jelas menggambarkan fungsi dan tanggung jawab semua pegawai yang telibat dalam program ini.