Pengarah Pendidikan negeri, Shafruddin Ali Hussin berkata, sekolah-sekolah yang dibimbing menerusi pendekatan itu rata-ratanya menunjukkan peningkatan ketara dari segi gred murid, peratus lulus keseluruhan di samping pertambahan pelajar yang memperolehi gred B dan C.