Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Dilampirkan dokumen berkenaan untuk rujukan dan tindakan.

Muat Turun
SURAT IRINGAN JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11