Selasa, Oktober 15, 2019
RizVN Login

Pengurusan ICT

Pelupusan ICT

 • Objektif Pelupusan

  1. Tidak menyimpan aset yang tidak boleh digunakan

  2. Menjimatkan ruang simpanan

  3. Dapat menjana hasil kepada Kerajaan

  4. Kaedah yang bersifat mesra alam dan lestari

 • Justifikasi Pelupusan

  1. Tidak Ekonomi Dibaiki

  2. Usang

  3. Rosak dan tidak boleh digunakan

  4. Luput tempoh penggunaan

  5. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum

  6. Tiada alat ganti di Pasaran

  7. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan

  8. Di Syor selepas pemeriksaan

  9. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan

  10. Perubahan teknologi

  11. Melebihi Keperluan

 • Carta Aliran Pelupusan Aset Alih Kerajaan

 • Carta Aliran Kerja

   

                                          

 • Keterangan Carta Aliran Kerja
  1. Terima Dokumen Pelupusan

  Dokumen terlibat ialah 

  - Surat Permohonan                                                                      - KEW.PA-17 (6 Salinan)

  - KEW.PA-2/KEW.PA-3 (1 Salinan)                                                  - KEW.PA-16 (PEP) (1 Salinan)

  2. Semak Dokumen Pelupusan
  Dokumen yang diterima akan diperiksa sebelum ke lokasi
  3. Pemeriksaan Peralatan ICT

  Pegawai JPNT akan menjalankan pemeriksaan permohonan pelupusan ke setiap lokasi terhadap Peralatan dan Dokumen KEW.PA

  4. Penyediaan Dokumen

  Hasil pemeriksaan permohonan pelupusan akan dimaklumkan pada sekolah melalui surat. Bagi hasil lengkap, boleh diteruskan ke proses

  seterusnya manakala tidak lengkap tindakan pembetulan akan diambil

  5. Proses berikutnya oleh Unit Aset
  Sekolah akan menerima surat Kelulusan Pelupusan Aset Kerajaan daripada JPNT
  6. Tindakan Pelupusan

   a) Laksanakan Kaedah Pelupusan pemohon yang telah diluluskan. Rujuk KEW.PA-18                 

   b) Sediakan Sijil Pelupusan. Rujuk KEW.PA-19                                                                                                 

   c) Salinan KEW.PA-19 perlu dikemukakan  kepada UPPA JPNT dan PPD


   

 • Peringatan

  i- Tindakan Pelupusan hendaklah dibuat dalam tempoh 6 Bulan dari tarikh surat

  ii- Tempoh Pelupusan hendaklah dilanjutkan 2 Bulan sebelum tamat tempoh permohonan

  iii- Pelanjutan Tidak Melebihi 1 bulan (Sekurang-kurangnya 1 Kali sahaja)

Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jalan Bukit Kecil,20604 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.
Tel : 09-6213000. Faks : 09-6238415. Emel : jpnt@moe.gov.my
Web site : http://jpnterengganu.moe.gov.my
Terima kasih kerana mengunjungi Laman Web JPNT
JPN Terengganu tidak bertanggungjawab bagi apa - apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana - mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini

Webmaster Login