Khamis, Oktober 24, 2019
RizVN Login

Pengurusan ICT

Tatacara Perolehan Peralatan ICT

 • Tujuan

  Memberi garis panduan kepada sekolah-sekolah harian Negeri Terengganu dalam membuat perolehan peralatan ICT.

 • Carta Jawatangkuasa Pemandu ICT (JPICT)

 • Takwim Mesyuarat SPMICT JPN Terengganu

  Tempoh   Bil.1  : Januari - Mac

                   Bil.2  : April - Jun

                   Bil.3  : Julai - September

                   Bil.4  : Oktober - Disember 

 • Skop dan Had Nilai Kelulusan

  1) Skop inisiatif ICT yang memerlukan kelulusan teknikal JPICT meliputi:

  - Projek baharu                            - Peningkatan sistem 

  - Pertambahan Peralatan          - Peluasan Projek

  2) Had nilai permohonan perolehan inisiatif ICT yang melibatkan PERKAKASAN dan/atau PERISIAN dan/atau PERKHIDMATAN ICT bernilai kurang daripada RM 500,000.00 

  3) Tempoh Sah laku kelulusan teknikal perolehan inisiatif ICT yang dikeluarkan oleh JPICT ialah tiga (3) tahun dari tarikh surat kelulusan

Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jalan Bukit Kecil,20604 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.
Tel : 09-6213000. Faks : 09-6238415. Emel : jpnt@moe.gov.my
Web site : http://jpnterengganu.moe.gov.my
Terima kasih kerana mengunjungi Laman Web JPNT
JPN Terengganu tidak bertanggungjawab bagi apa - apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana - mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini

Webmaster Login