DASAR KESELAMATAN ICT

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Berikut dilampirkan maklumat berkaitan untuk rujukan dan tindakan

Muat Turun
 1. Pekeliling ICT Bilangan 1 Tahun 2014 : Dasar Keselamatan ICT
 2. Senarai Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT
 3. Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT