Dasar Kualiti

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 BPSH, JPN, PPW, DAN PPD
KOMITED DALAM MENINGKATKAN KECEKAPAN
DAN KEBERKESANAN PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
BAGI MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DAN ASPIRASI NEGARA