FUNGSI UNIT KEWANGAN

PEN­GU­RU­SAN KEWANGAN

MENYE­LARAS PEN­GU­RU­SAN AKAUN KHAS PPD

MENYE­LARAS PEN­GU­RU­SAN AKAUN SEKOLAH

PEN­GU­RU­SAN DAN KAWALAN BELANJAWAN

PEN­GU­RU­SAN KEWAN­GAN AM

 

PEN­GU­RU­SAN TERIMAAN

PEN­GU­RU­SAN PER­OLE­HAN KERAJAAN

PEN­GU­RU­SAN PEMBAYARAN

 PEN­GU­RU­SAN AKAUN