Objektif


 1. Mempastikan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan dengannya diurus dengan cekap.
 2. Mempastikan pengurusan sumber manusia, kewangan dan pentadbiran UPI diurus dengan sempurna.
 3. Mengurus keperluan serta pengoperasian PPD Dungun dari aspek pentadbiran sekolah, pengurusan guru dan murid  serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA).
 4. Mengurus pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian.
 5. Mengurus bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan PPD dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam.
 6. Mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk murid, guru, pegawai dan kakitangan PPD.
 7. Mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan pengukuhan budaya Islam kepada murid, guru, pegawai dan Kakitangan PPD.
 

Fungsi


 1. Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan dengannya
 2. Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan pentadbiran serta tadbir urus ICT UPI
 3. Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian PPD dari aspek pentadbiran sekolah, pengurusan guru, dan murid  serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA)
 4. Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian
 5. Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA JPN dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam
 6. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan PPD
 7. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan PPD

Unit Pendidikan Islam

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com