SEKOLAH - SEKOLAH YANG TERLIBAT DENGAN PROGRAM PISA 2015

1 SM SAINS DUNGUN
2 SMK SERI DUNGUN
3 SMK SURA
4 SM IMTIAZ KEMAMAN

PEGAWAI MEJA PISA PPD DUNGUN

EN. AZHAN BIN ABD RAHIM
PEN. PPD SAINS DAN MATEMATIK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENGKEL KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MATEMATIK TINGKATAN 5

PENGLIBATAN

GURU - GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH DAERAH DUNGUN

TARIKH 8 FEBRUARI 2015
MASA 8.00 PAGI - 4.30 PETANG
TEMPAT BILIK SEMINAR CHEMERONG PPD DUNGUN
FASILITATOR

TN HJ MOHD YUSOF BIN ENDUT (GURU CEMERLANG SM SAINS)
EN MUHAMMAD AZNI BIN MOHD ZIN (SISC+)

 

 

Apa itu SISC?
Program SISC ataupun dikenali sebagai Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (School Improvement Specialist Coaches) telah dimulakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak awal tahun 2011 di bawah inisiatif sub NKRA GTP 1.0. Guru-guru yang terpilih (sebahagian besarnya adalah merupakan kalangan Guru Cemerlang) telah diberikan latihan dalam bentuk kursus kepada "master coachees".

 

 


Guru-guru yang telah mendapat latihan ini seterusnya akan ditugaskan untuk memantau dan membimbing guru-guru di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah serta berada dalam Band 6 dan Band 7. Dalam setahun, mereka perlu ke sekolah yang dipantau sekurang-kurangnya 3 kali bagi tujuan mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh sekolah serta memikirkan program intervensi / pemulihan yang boleh dijalankan di sekolah tersebut bersama-sama dengan pentadbir dan guru-guru sekolah.

Program ini telah diadakan secara berperingkat, dan secara separuh masa oleh guru-guru Cemerlang dalam membantu pihak sekolah meningkatkan prestasi akademik. Impaknya perubahan yang sangat positif diperoleh dari segi pencapaian peperiksaan awam terutamanya UPSR dan SPM.


Perbezaan SISC dan SISC+ 
Rentetan daripada kejayaan program SISC di bawah GTP 1.0, kelangsungan bidang keberhasilan utama NKRA diteruskan di bawah GTP 2.0 dan jawatan SISC+ diperkenalkan secara sepenuh masa dan bertugas di Pejabat Pelajaran Daerah, dengan 2 negeri rintis telah pun berjalan sepenuhnya di Kedah dan Sabah pada tahun 2013. Menjelang 2014, program ini akan dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara.


Mengupaya JPN dan PPD
Kewujudan jawatan ini juga adalah di bawah anjakan ke 6 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu Mengupaya JPN dan PPD. Guru-guru yang terpilih akan ditempatkan sepenuh masa di PPD, tetapi tidak akan terlibat langsung dengan pengurusan PPD. SISC+ ini akan memantau sekolah di bawah jagaan nya 4 hari untuk seminggu. Manakala 1 hari lagi diperuntukkan untuk berada di pejabat, membuat laporan dan juga bermesyuarat.

Buat sementara waktu ini, SISC+ ini hanya dibuka untuk 3 subjek teras sahaja, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Bidang tugas mereka adalah untuk membimbing guru dalam aspek pedagogi, PBS,KSSR dan sbg penghubung terus pihak Kementerian dgn sekolah. SIP+ pula berfungsi untuk membimbing Pengetua/ GB dan pengurusan sekolah.
Tugas SISC+
1. Membina hubungan dengan guru dan membimbing guru di sekolah
2. Bekerjasama dengan Kementerian dan pegawai PPD untuk menyediakan latihan yang amat diperlukan oleh guru
3. Mereka bentuk dan mentadbir intervensi khusus untuk meningkatkan kualiti pengajaran di sekolah
4. Membimbing sejumlah guru (min 20 dan maks 30 orang) untuk tempoh sebulan; SISC+ bebas untuk merancang bagaiman proses bimbingan yang bakal dilaksanakan.

Pen­ge­nalan 

Men­jana kece­mer­lan­gan dalam pen­didikan tidak­lah semu­dah menarik nafas dan menghem­bus­nya tetapi memer­lukan komit­men yang tinggi serta ker­jasama yang jitu dari semua pihak.Unit kuriku­lum seba­gai pen­er­aju utama ke arah kece­mer­lan­gan ini, telah mer­an­cang pel­ba­gai pro­gram untuk melak­sanakan dalam pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran agar dapat mem­bina ketrampi­lan selaras den­gan aspi­rasi negara untuk melahirkan pela­jar yang berwawasan, cin­takan bangsa, agama dan negara untuk meng­hadapi alaf baru.

Objek­tif 

  • Mem­pastikan pen­didikan dapat melahirkan murid yang seim­bang dari segi intelek, rohani, emosi dan jas­mani supaya mereka men­jadi insan kamil yang dihas­rat oleh Fal­safah Pen­didikan Kebangsaan.
  • Mem­pastikan proses pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran di seko­lah dijalankan den­gan cekap dan berkesan.
  • Men­gu­ruskan pelak­sanaan kuriku­lum per­ingkat negeri den­gan tujuan untuk men­ca­pai prestasi akademik seop­ti­mum mungkin.
  • Mem­perkem­bangkan dan mem­per­t­ingkatkan pro­fe­sion­al­isme keguruan.

ENCIK AZHAN BIN ABD RAHIM
PEN. PPD PENGURUSAN KURIKULUM
(SAINS DAN MATEMATIK)

KETUA UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 126

 

MAT AZAM BIN OTHMAN
PEN. PPD PENGURUSAN KURIKULUM
(TEKNIK DAN VOKASIONAL)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 205

ENCIK ALIAS BIN SULAIMAN
PEN. PPD PENGURUSAN KURIKULUM
(KEMANUSIAAN)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 151

 

ENCIK SHAHARIN BIN SULONG
PEN. PPD BAHASA MELAYU (RENDAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 116

 

ENCIK HAMDAN BIN ISMAIL
PEN. PPD PENGURUSAN KURIKULUM
(BAHASA)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 150

 

MASIH BELUM DIISI
PEN. PPD SAINS & MATEMATIK
(RENDAH)

 

ENCIK MOHD DIN BIN JUSOH
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 149

ENCIK MOHD AZMAN BIN ALI
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 119

ENCIK MOHD HILMI BIN MOHD ZAIN
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 149

ENCIK WAN MOHAMAD RIDZUAN BIN WAN ISMAIL
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 119

 

ENCIK MUHAMMAD MUHARRAM BIN CHE ANAWA
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 119

 

 ENCIK AIZUDDIN BIN TUMIN
PEGAWAI FasiLINUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 119

 

ENCIK MOHD ISHAM BIN EMBONG
PEGAWAI SISC+ BAHASA MELAYU
(MENENGAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

CHE WAN ABDUL JAMIL B CHE WAN ABDULLAH
PEGAWAI SISC+ BAHASA MELAYU
(RENDAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ENCIK MUHAMAD BIN IBRAHIM
PEGAWAI SISC+ BAHASA MELAYU
(RENDAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ENCIK MUHAMAD AZNI BIN MAT ZIN
PEGAWAI SISC+ MATEMATIK
(MENENGAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ENCIK PAUZAI BIN CHE MAN
PEGAWAI SISC+ MATEMATIK
(RENDAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ENCIK FAISAL BIN AMRAN
PEGAWAI SISC+ BAHASA INGGERIS
(RENDAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CIK SITI ZALAHA BINTI ABDULLAH
PEGAWAI SISC+ MATEMATIK
(RENDAH)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PUAN NADIA BINTI MUSTAFA
PEGAWAI SISC+ BAHASA INGGERIS
(MENENGAH)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

PUAN MAZITA BT ABD GHANI
PEGAWAI SISC+ BAHASA INGGERIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com