Fungsi Unit ICT:

  1. Menguruskan dan mengemaskini data EMIS ONLINE PPD Dungun
  2. Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah.
  3. Menguruskan hal-hal pengendalian perkakasan, perisian dan aplikasi.
  4. Memberikan input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.
  5. Memberikan bantuan teknikal Kepada Sekolah Daerah Dungun
  6. Menguruskan penyelenggaraan PPD Dungun

 

  PUAN NOR KAMALIAH BT. MOHAMAD
Pen. PPD Pengurusan ICT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
IBRAHIM BIN LAH
Penyelia Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
MOHD SYAZWAN BIN IBRAHIM
Pegawai Eksekutif Maklumat (EIO)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
 
ALIAS BIN MD NOOR
Pegawai Eksekutif Maklumat (EIO)

098441355
NORHAYATI BINTI ABU NAIM
Pegawai Eksekutif Maklumat (EIO)
098441355 
ROSHARUZAN BINTI RAMLI
Pegawai Eksekutif Maklumat (EIO)
098441355