ENCIK RAMLI BIN JUSOH
PEN. PPD PEN­GU­RU­SAN PEM­BAN­GU­NAN KEMANUSIAAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
samb 132

ENCIK MAT AZAM BIN OTHMAN
PEGAWAI KHAS KO — AKADEMIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
samb 128

ENCIK ROHAZAL BIN ABDULLAH
PEN. PPD PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 114

 

ENCIK AHMAD YUSLAN BIN MOHD YUSOF 
PENYELIA KANAN SUKAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
098441355
samb 142

 

ENCIK KAMARUZAMAN BIN OSMAN 
PENYELIA SUKAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v.my 

098441355 samb 144

 

ENCIK SABUDIN BIN MAHMUD
PENYELIA KANAN KEMANU­SI­AAN (HEM)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

098441355 samb 108

 

ENCIK MOHD RIDZUAN BIN HUSIN
PENYELIA KEMANU­SI­AAN (HEM)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy79088 + '\'>'); document.write(addy_text79088); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355
samb 109

ENCIK SALMAN BIN JUSOH
PENYELIA KOKURIKU­LUM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 117

 

FUNGSI UNIT PEM­BAN­GU­NAN KEMANUSIAAN

 
1. Unit Hal Ehwal Murid (HEM)

 
PEN­GU­RU­SAN DISIPLIN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san rayuan berseko­lah semula
 • Pen­gu­ru­san mak­lumat sis­tem salahlaku disi­plin pela­jar (SSDM)

 
PEN­GU­RU­SAN ASRAMA
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san Sis­tem Mak­lumat Asrama (SMA)

 
PEN­GU­RU­SAN KEBAJIKAN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san Pengumpu­lan data pela­jar layak KWAPM
 • Pen­gu­ru­san pengumpu­lan data e-​kasih
 • Pen­gu­ru­san Ran­can­gan Makanan Tam­ba­han (RMT)

 
PEN­GU­RU­SAN BIASISWA
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san tawaran biasiswa
 • Pen­gu­ru­san pem­ba­yaran biasiswa

 
PEN­GU­RU­SAN KESIHATAN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pro­gram susu seko­lah (PSS)
 • Pen­gu­ru­san ran­can­gan susu 1 Malaysia, Vit­a­min 1 Malaysia
 • Pro­gram pen­ingkatan kese­la­matan, keber­si­han, dan kein­da­han alam sek­i­tar seko­lah (SERASI)
 • Pro­gram 3K (Kese­la­matan, Keber­si­han & Keceriaan)

 
PEN­GU­RU­SAN SKIM PIN­JA­MAN BUKU TEKS (SPBT)
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san perun­tukan perbelanjaan
 • Pelu­pu­san buku teks
 • Pem­ba­yaran tun­tu­tan pem­bekalan buku teks kepada penerbit

 
PEN­GU­RU­SAN BIMBIN­GAN DAN KAUNSELING
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pro­gram kepimp­inan dan moti­vasi pelajar
 • Pen­gu­ru­san per­tandin­gan aktiv­iti kerjaya
 • Pen­gu­ru­san pelak­sanaan pro­gram maju diri

 
PEN­GU­RU­SAN PEN­DIDIKAN PENCE­GA­HAN DADAH
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pro­gram dan aktiv­iti pen­didikan pence­ga­han dadah
 • Pen­gu­ru­san pengumpu­lan data penglibatan dadah di kalan­gan pela­jar melalui ujian air kencing
 • Pen­gu­ru­san pro­gram inter­vensi pela­jar fasa 1
 • Pen­gu­ru­san pro­gram inter­vensi pela­jar fasa 11

 
2. Unit Kokurikulum

 
PEN­GU­RU­SAN KOKURIKULUM
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pelawaan penubuhan per­sat­uan dan kelab/​persatuan dan kelab per­mainan atau sukan, agensi ker­a­jaan (GO’S) dan agensi bukan ker­a­jaan (NGO’S)
 • Pen­gu­ru­san pasukan paka­ian ser­agam (PPS)
 • Pen­gu­ru­san pusat aktiv­iti kokuriku­lum (PAK)
 • Pen­gu­ru­san aktiviti/​pertandingan kokurikulum
 • Pen­gu­ru­san peni­la­ian kokurikulum

 
3. Unit Sukan

 
PEN­GU­RU­SAN SUKAN
 
Aktivi­tiSub­fungsi
 • Pen­gu­ru­san per­an­can­gan tak­wim tahunan
 • Pen­gu­ru­san pelak­sanaan pertandingan
 • Pen­gu­ru­san pem­ban­gu­nan kepegawaian/​kejurulatihan/​kepengadilan
 • Pen­gu­ru­san pem­ban­gu­nan atlet
 • Pen­gu­ru­san kon­tin­jen MSSS
 • Pen­gu­ru­san pusat-​pusat sukan
 • Pen­gu­ru­san kemu­da­han dan peralatan
 • Pen­gu­ru­san pro­gram sukan den­gan per­sat­uan sukan/​agensi luar
 • Pen­gu­ru­san peny­er­taan pegawai/​atlet dalam program/​pertandingan sukan per­ingkat kebangsaan/​antarabangsa
 • Pen­gu­ru­san yuran MSSS
 • Pen­gu­ru­san tun­tu­tan MSSS
 • Pen­gu­ru­san pem­be­lian peralatan/​perkhidmatan
 • Pen­gu­ru­san penyeli­aan dan bimbingan
 • Pen­gu­ru­san anugerah MSSS
 • Pen­gu­ru­san pro­gram PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san peny­er­taan pegawai /​AKS dalam pro­gram PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san yuran PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san Kon­tin­jen PSKPPS

Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com