Tingkatan Enam

Murid-murid yang telah tamat pengajian menengah atas dan telah menduduki peperiksaan SPM boleh meneruskan pengajian ke tahap pendidikan tinggi.

Pengajian Tingkatan 6 mengambil masa dua tahun (Tingkatan 6 Bawah dan Tingkatan 6 Atas). Pelajar yang layak akan menerima surat tawaran dari Jabatan Pendidikan Negeri. Terdapat dua jurusan yang ditawarkan di Tingkatan 6:

 • Kemanusiaan

 • Sains

Pada akhir Tingkatan 6, pelajar akan dinilai melalui peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

 

Sekolah Sukan Malaysia

 

PENGENALAN SEKOLAH SUKAN MALAYSIA

Hasrat untuk menubuhkan Sekolah Sukan di Malaysia telah mula diuar-uarkan pada akhir tahun 80an. Pada 20 Januari 1988, Jemaah Menteri telah meluluskan Dasar Sukan Negara, satu dokumen komprehensif ke arah kemajuan, perkembangan dan pembangunan sukan negara. Dengan penggubalan Dasar Sukan Negara ini menjadi hasrat dan aspirasi negara untuk mewujudkan masyarakat yang sihat, cergas, bersatu padu, berdisiplin serta produktif dan dalam masa yang sama melahirkan satu generasi ahli sukan yang berwibawa untuk mengharumkan serta mempertingkatkan imej negara di peringkat antarabangsa.

Kementerian Pelajaran pula telah memberi penekanan yang baru terhadap peranan sukan dan aktiviti kokurikulum bagi melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelek. Menyedari betapa pentingnya peranan sukan dalam memupuk perpaduan nasional dan keperluan melahirkan ahli-ahli sukan berkaliber tinggi maka dalam Rancangan Malaysia Ke-5 ( 1991 – 1995 ) perancangan penubuhan Sekolah Sukan telah diluluskan. Sekolah Sukan ini mirip kepada Sekolah Berasrama Penuh dengan memberi tumpuan kepada konsep berikut :

 1. Pembangunan atlet murid bertaraf dunia.

 2. Penggunaan tenaga jurulatih profesional

 3. Pengkhususan Sains Sukan merentasi kurikulum

 4. Penekanan sukan sebagai kerjaya.

Pada tahun 1996 Sekolah Sukan Malaysia (SSM) yang pertama dinamakan Sekolah Sukan Bukit Jalil bertempat di dalam Kompleks Sukan Negara. Kejayaaan Sekolah Sukan Bukit Jalil (SSBJ ) menyediakan atlet-atlet untuk Sukan Komanwel telah membawa kepada pembinaan Sekolah Sukan Malaysia yang kedua iaitu Sekolah Sukan Bandar Penawar ( SSBP ) di Kota Tinggi Johor pada tahun 1998.

Seterusnya di dalam usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyediakan peluang dan kesamarataan dalam bidang sukan kepada murid-murid yang berpotensi dalam bidang sukan, kerajaan akan membina tiga buah lagi Sekolah Sukan Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu di Pahang, Sabah dan Perlis.

DEFINISI SEKOLAH SUKAN MALAYSIA

Sekolah Sukan Malaysia ialah sekolah untuk mengumpul atlet murid yang berpotensi supaya bakat cemerlang sukan dan akademik mereka dapat dipupuk serta dipertingkatkan di bawah bimbingan jurulatih yang berdedikasi serta guru-guru akademik yang terpilih. Melalui pengawasan yang lebih tersusun dan cekap, peningkatan prestasi akademik dan sukan dapat diseimbang dan disepadukan.

Dari aspek pengurusan dan pentadbiran, sekolah ini keseluruhannya mengikut konsep Sekolah Berasrama Penuh yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan sukan dan akademik.

CARA KEMASUKAN

 1. Pelajar Sekolah Rendah ( Tahun 5 dan tahun 6 )

  Kemasukan atlet murid ke SSM adalah melalui proses Kenal Pasti Bakat (Talent Identification, Talent Search, Talent Scouting), dan pencalonan oleh persatuan sukan kebangsaan dan MSN. Tawaran kemasukan ke SSM dibuat sepanjang tahun berdasarkan kekosongan dan keperluan sukan semasa.Pengambilan atlet murid sekolah rendah ke SSM adalah berdasarkan keperluan sukan teras negara.

   

 2. Pelajar Sekolah Menengah ( Tingkatan 1 – 5 )

  Kemasukan atlet murid ke SSM adalah melalui proses Kenal Pasti Bakat (Talent Identification, Talent Search, Talent Scouting), dan pencalonan oleh persatuan sukan kebangsaan dan MSN. Tawaran kemasukan ke SSM dibuat sepanjang tahun berdasarkan kekosongan dan keperluan sukan semasa.

  Kelayakan minimum akademik atlet murid yang diterima masuk ke SSM adalah 3C di peringkat UPSR dan 4D di peringkat PMR.

   

 3. Program Prauniversiti

  Pengambilan atlet murid program prauniversiti adalah berdasarkan kelulusan SPM serta memenuhi syarat-syarat am yang ditetapkan. Mereka yang dipilih terdiri daripada atlet murid yang mewakili negara atau berpotensi mewakili negara dalam masa terdekat. Cara memohon adalah secara online di laman web KPM. Syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut :

   

SYARAT-SYARAT AM :-

 • Mewakili negara/berpotensi mewakili negara.

 • Telah menduduki peperiksaan SPM dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada tarikh pendaftaran tahun kemasukan.

 • Aktif dalam bidang sukan yang diceburi secara berterusan dan diiktiraf Majlis Sukan Negara dan persatuan sukan kebangsaan.

 • Lulus temuduga oleh jawatankuasa pemilihan jika diperlukan.


SYARAT-SYARAT KHAS :

 1. ALIRAN SAINS

  1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik Moden dan
  2. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik Moden dan
   1. Biologi
   2. Fizik
   3. Kimia
   4. Matematik Tambahan
   5. Teknologi Maklumat
   6. Perdagangan
   7. Ekonomi Asas
   8. Prinsip Akaun
   9. Bahasa Inggeris
   10. Lukisan Kejuruteraan
   11. Rekacipta
   12. Teknologi Kejurutera
 2. ALIRAN SASTERA IKHTISAS

  1. Sekurang-kurangnya lulus dalam Matematik Moden dan
  2. Lulus 2 mata pelajaran berikut :
   1. Perdagangan
   2. Ekonomi Asas
   3. Prinsip Akaun
   4. Bahasa Inggeris
   5. Lukisan Kejuruteraan
   6. Rekacipta
   7. Teknologi Kejuruteraan
   8. Sains Tambahan
   9. Teknologi Maklumat
   10. Biologi
   11. Fizik
   12. Kimia
   13. Sains Sukan


JUMLAH SEKOLAH SUKAN MALAYSIA

Sekarang ini SSM ada 2 sahaja iaitu :

1. Sekolah Sukan Bukit Jalil (SSBJ)
Kompleks Sukan Negara
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03-90587335
Faks : 03-90587153
Kod Sekolah : WEA 0230

2. Sekolah Sukan Bandar Penawar
81900 Kota Tinggi
Johor
Tel : 07-8223027
Faks : 07-8223028
Kod Sekolah : JEA 3015

JENIS SUKAN DI SEKOLAH SUKAN MALAYSIA

BIL.

JENIS SUKAN

SSBJ

SSBP

1

Badminton

 

2

Bola Jaring

3

Bola Sepak

4

Bola Tampar Lelaki

5

Bola Tampar Perempuan

6

Gimnastik Artistic

7

Gimrama

 

8

Golf

9

Hoki Lelaki

10

Hoki Perempuan

11

Judo

 

12

Karate

 

13

Kriket

 

14

Lawan Pedang

15

Lumba Basikal

16

Memanah

17

Menembak

 

18

Olahraga

19

Ragbi

 

20

Renang

21

Renang Berirama

 

BIL.

JENIS SUKAN

SSBJ

SSBP

22

Sepak Takraw

 

23

Squasy

24

Tenis

25

Tenpin Boling

26

Teriun

 

27

Wushu

 

 

SABK & SMKA

SABK (RENDAH DAN MENENGAH)

PENGENALAN

 1. Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

 2. Ditadbir oleh KPM

 3. Pemilika tanah dan bangunan dikekalkan

 4. Kurikulum agama negeri dikekalkan

 5. Menerima pelbagai kemudahan

  TUJUAN

 1. Mempertingkatkan kualiti pengurusan pentadbiran

 2. Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran

 3. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sumber manusia

 4. Mempertingkatkan kualiti prasarana dan kemudahan

 

KELEBIHAN

 

KELEBIHAN DIDAFTARKAN SEBAGAI SABK

 1. Kepada sekolah

  1. Menerima bantuan sumbangan bagi urusan pentadbiran sekolah
  2. Menerima bantuan modal bagi menampung keperluan pembangunan fizikal sekolah
  3. Meneriama bantuan isentif (SAR sahaja) setelah Memorandum Persefahaman (MoU) ditandatangani
  4. Menerima guru terlatih sekiranya guru sedia ada tidak mencukupi
  5. Kurikulum agama dan pelaksanaan Sijil Tinggi Agama (STAM) dikekalkan
 2. Kelebihan kepada guru dan kakitangan

  1. Berpeluang diserap ke dalam perkhidmatan kerajaan
  2. Berpeluang menikmati gaji dan elaun yang setaraf dengan kelayakan
  3. Berpeluang mendapat kenaikan pangkat
  4. Berpeluang mendapat kemudahan kerajaan
  5. Berpeluang mengikuti kursus ikhtisas
  6. Berpeluang melanjutkan Pelajaran
  7. Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti KPM
 3. Kelebihan kepada murid

  1. Berpeluang mendapat bantuan
  2. Berpeluang bersaing dengan murid-murid aliran perdana
  3. Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti anjuran KPM
  4. Berpeluang melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah KPM yang terbaik
  5. Berpeluang mendapat pendidikan yang lebih berkualiti

 

SYARAT PENDAFTARAN

 1. Sudah berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri (JAIN)

 2. Melaksanakan sesi persekolahan sepenuh masa

 3. Menggunapakai dwi-kurikulum (kurikulum agama dan kurikulum kebangsaan)

 4. Mempunyai murid sendiri yang mengambil peperiksaan awam KPM

 5. Mendapat persetujuan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah<

 6. Mempunyai bangunan sendiri

 7. Bangunan dibina di atas tapak tanah yang berstatus wakaf

 8. Memenuhi syarat keselamatan, kesihatan dan perancangan Pihak Berkuasa Tempatan

 9. Bilangan murid melebihi 150 orang

 10. Tidak menanggung hutang

 

CARA MEMOHON

 1. Menghantar surat permohonan dan salinan keputusan mesyuarat Ahli Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) atau pihak berkuasa agama negeri kepada BPI(Bahagian Pendidikan Islam)

 2. Menghantar profail sekolah, senarai nama ahli lembaga Pengelola Sekolah, guru, kakitangan dan murid beserta salinan dokumen geran tanah, pelan sekolah dan Sijil Pendaftaran sekolah yang disahkan

 3. Menyemak dan mempersetujui draf MoU yang dimemukakan oleh KPM

 4. Menghantar surat persetujuan terhadap draf MoU kepada KPM

 5. Menandatangani dokumen MoU

 6. Mengisi borang pendaftaran sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA)

PENGENALAN

 

Sejarah penubuhan Sekolah Menengah Kebanggsaan Agama (SMKA) bermula dengan pengambilalihan 11 buah Sekolah Agama Negeri dan Rakyat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1977. Dari 11 buah sekolah SMKA telah berkembang kepada 55 buah SMKA.

 

Idea awal penubuhan SMKA diilhamkan oleh Pengarah Bahagian Agama Kementerian Pelajaran ketika itu, Allahyarham Tuan Haji Nik Mohammed Mohyideen bin Haji Wan Musa. Hal ini memang menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dan hasrat masyarakatIslam yang sedar akan faedahnya. Sebelum ini berapa langkah telah diambil dengan member bantuan kepada sekolah-sekolah agamarakyat dan mencadangkan sekolah-sekolah itu mempraktikkan system baru.

 

Penubuhan SMKA seiring dengan usaha pemodenan system pendidikan Negara. Proses penambaikan system pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama sesuai dengan perkembangan semasa. Justeru, ilham Allahyarham Haji Nik Mohyideen Bin Haji Wan Musa ini telah direalisasikan oleh Tan Sri Dato’ Paduka Dr. Abdul Hamid bin Othman dan Dato Zainal Abidin bin Haji Abdul Kadir.

 

Pada tahu 1970-an sekolah-sekolah menengah agama rakyat kurang mendapat sambutan kerana system pentadbirannya yang tidak teratur dan kurang prasarana. Pada masa yang sama, kesedaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Oleh itu Kementerian Pelajaran pada masa itu telah berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia agar system pentadbiran dan kurikulum di sekolah-sekolah agam diselaraskan dengan sekolah menengah harian.

 

Kebanyakkan sekolah agama sebelum ini menitikberatkan Pengajian Islam dan Bahasa Arab sahaja tanpa memberi perhatian kepada matapelajaran yang lain seperti yang wujud di Sekolah Menengah Kebangsaan misalnya matapelajaran Sains, Matematik, Geografi dan lain-lain. Fenomena ini berlaku kerana sekolah-sekolah agama tidak berkemampuan untuk menyediakan bilik-bilik makmal yang mahal harganya. Implikasinya lulusan sekolah agama kurang mampu bersaing dalam pasaran sumber tenaga manusia dan cabaran masyrakat semasa.

MAKTLAMAT SMKA

 1. Mendidik pelajar dengan keperibadian Islam

 2. Membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dah ukhrawi

 3. Memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan

 4. Member peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu dalam dan luar Negara

OBJEKTIF

 1. Mencapai kecemerlangan kurikulum dank o-kurikulum

 2. Melahirkan pelajar yang mengamalkan akhlak mulia

 3. Membentuk generasi pelajar sebagai pemimpin yang boleh diteladani

 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam

 5. Menyediakan pelajar yang dapat member sumbangan yang berkesan bagi memenuhi keperluan Negara dan umma

FALSAFAH

"Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan panduan ilmu, iman dan amal solehserta budaya Islam dn suasan pembelajaran yang seimbang kea rah melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia, bertakwa dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup islam serta mampu memberi sumbangan yang bermanafaat kepada agama, diri, ummah dan Negara."

MISI

Bagi meralisasikan hasrat menjadi SMKA sebagai institusi pendidikan terbilang, warga SMKA akan komited :

 

 1. Menterjemahkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk reality ilmu dan penghayatan Al-Quran dan Al-Sunnah

 2. Menjana Individu cemerlang dan kuat pegangan agama

 3. Mengamalkan budaya kerja berkualiti, telus, efisyen dan efektif berasaskan nilai-nilai Islam

 4. Melaksanakan pendekatan bestari yang komprehensif dan efektif dalam pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum

 5. Mewujudkan prasarana yang mencukupi dan persekitaran yang kondusif berteraskan iklim dini

 6. Mewujudkan jalinan pemuafakatan dengan ‘stakeholder’, kominiti setempatdengan agensi-agensi luar

Objektif SMKA

 1. Mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum.

 2. Melahirkan pelajar yang mengamalkan akhlak mulia.

 3. Membentuk generasi pelajar sebagai pemimpin yang boleh diteladani.

 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.

 5. Menyediakan pelajar yang dapat memberi sumbangan yang berkesan bagi memenuhi keperluan negara dan ummah.

Keistimewaan SMKA

 1. Berusaha mengamalkan budaya hidup Islam

 2. Banyak peluang melanjutkan pelajaran

 3. Menguasai B. Arab, jawi & Kemahiran Al-Quran

 4. Potensi menjadi tenaga pakar yang faham Islam

 5. Lahir pendakwah yang berhikmah & bertanggungjawab

 

Senarai Sekolah Kebangsaan Agama

 

 

PERLIS

 • SMKA Arau
 • SMKA (P) Kangar

KEDAH

 • SMKA Kedah
 • SMKA Baling
 • SMKA Sik
 • SMKA Ya

PULAU PINANG

 • SMKA (L) Al-Mashoor
 • SMKA (P) Al-Mashoor
 • SMKA Nibong Tebal
 • SMKA Al-Irsya

KUALA LUMPUR

 • SMKA Kuala Lumpur

NEGERI SEMBILAN

 • SMKA Sheikh Haji Mohd Said
 • SMKA Pedas

PERAK

 • SMKA Sultan Azlan Shah
 • SMKA Slim River
 • SMKA Kerian

 

 

SELANGOR

 • SMKA Simpang Lima
 • SMKA Kuala Selangor
 • SMKA Maahad Hamidiah

MELAKA

 • SMKA Sharifah Rodziah
 • SMKA Sultan Muhammad

JOHOR

 • SMKA Maahad Muar
 • SMKA Segamat
 • SMKA Johor Bahru
 • SMKA Bandar Penawar

PAHANG

 • SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang
 • SMKA Pahang

TERENGGANU

 • SMKA Sheikh Abdul Malik
 • SMKA Tok Jiring
 • SMKA Wataniah
 • SMKA Durian Guling
 • SMKA Kuala Abang
 • SMKA Nurul Ittifaq

 

 

KELANTAN

 • SMKA Naim Lil Banat
 • SMKA Falahiah
 • SMKA Wataniah
 • SMKA Melor
 • SMKA Tangok
 • SMKA Lati

SABAH

 • SMKA Tun Sakaran
 • SMKA Sandakan
 • SMKA Muhamad Ali Ranau
 • SMKA Inanam
 • SMKA Limauan
 • SMKA Kota Kinabalu
 • SMKA Tun Datu Mustapha
 • SMKA Tun Said

SARAWAK

 • SMKA Sheikh Haji Othman Abdul Wahab
 • SMKA Matang
 • SMKA Sibu
 • SMKA Miri
 • SMKA Tun Ahmad Zaidi
 • SMKA Limbang
 • SMKA Igan
 • SMKA Seri Aman

 

 

Teknik & Vokasional

PENGENALAN

Pendidikan Teknikal dan Vokasional dihasratkan member peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Bagi merealisasikan hasrat ini, BPTV menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal da kejuruteraan.

OBJEKTIF

Menghasilkan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional yang berkualiti melalui:

 1. Penyelarasan dasar pengoperasian, pembangunan prasarana fizikal dan penyediaan fasiliti

 2. Program pengurusan akademik yang terancang dan efektif untuk kemenjadian murid

 3. Pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan hal ehwal murid yang berkesan

 4. Pembangunan profesionalisme berterusan yang terancang untuk guru dan pegawa

SENARAI KURSUS YANG DI TAWARKAN PADA 2012

BIL.

NAMA KURSUS

KOLEJ VOKASIONAL

1

Teknologi Automotif

2

Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara

3

Pemesinan Industri

4

Teknologi Kimpalan

5

Teknologi Elektrik

6

Teknologi Elektronik

7

Teknologi Binaan

8

Fesyen dan Membuat Pakaian

9

Seni Kulinari

10

Kosmetologi

11

Hortikultur Hiasan

12

Landskap

13

Mekanisasi Agro

14

Agroindustri Tanaman

15

Agroindustri Ternakan Ruminan

16

Agroindustri Ternakan Poltri

BIDANG TEKNIKAL

1

Kejuruteraan Mekanikal

2

Kejuruteraan Elektrik

3

Kejuruteraan Awam

4

Perdagangan

5

Sains Pertanian

6

Agroteknologi

BIDANG VOKASIONAL

1

Automotif

2

Penyejukan & Penyamanan Udara

3

Amalan Bengkel Mesin

4

Kimpalan

5

Elektrik & Elektronik

6

Binaan Bangunan

7

Pengurusan Teknologi Pejabat

8

Pengurusan Perniagaan

9

Fesyen

10

Katering

11

Seni Kecantikan

12

Perkhidmatan & Perkembangan Kanak-kanak

13

Bakeri

14

Pelancongan

15

Hortikultur Hiasan & Landskap

16

Teknologi Tanaman

17

Agroindustri Tanaman

18

Agroindustri Ternakan

19

Pengaturcaraan Komputer

BIDANG KEMAHIRAN

1

Pemesin

2

Jurukimpal

3

Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal

4

Juruteknik Automotif

5

Mekanik Penyejukbekuan & Penyamanan Udara

6

Pembuat Perabot

7

Jurubina Bangunan

8

Jurubina Bangunan (Asas Kayu)

9

Jurukerja Paip

10

Pelukis Pelan Senibina

11

Timber Processing and Finishing

12

Juruteknik Elektrik

13

Juruteknik Elektronik Industri – Peralatan

14

Pembantu Penyedia Makanan

15

Pembuat Pakaian Wanita

16

Pendandan Rambut

17

Jurukecantikan

18

Juruteknik Akuakultur

19

Juruteknik Ladang Pertanian

20

Jurupemprosesan Makanan

Pelajaran Menengah

Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:

 • Pendidikan Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)

 • Pendidikan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)

Pendidikan Menengah Rendah

Ini merangkumi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Subjek yang akan dipelajari terbahagi kepada berikut:

Subjek TerasSubjek Pilihan
Bahasa Melayu Pendidikan Islam
Bahasa Inggeris Moral
Sains Kemahiran Hidup:Ekonomi Rumah Tangga
Sejarah Kemahiran Hidup: Pertanian
Geografi Kemahiran Hidup: Perdagangan dan Keusahawanan
Matematik Kemahiran Hidup Bersepadu
Bahasa-bahasa Eropah
Bahasa ibunda

Pilihan subjek pilihan adalah tertakluk kepada kemampuan sekolah. Pada pengajian murid-murid di Tingkatan 3, mereka akan dinilai melalui peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR).

 

Pendidikan Menengah Atas

Setelah tamat Pendidikan Menengah Rendah, murid-murid akan berpeluang melanjutkan pelajaran ke Menengah Atas selama 2 tahun (Tingkatan 4- Tingkatan 5).

Sejak pelaksanaan sijil terbuka, murid-murid perlu mengambil empat subjek wajib iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam atau Moral dan Sejarah.

Terdapat tiga aliran utama dalam pendidikan menengah atas:

 • Aliran Akademik (Sains/Sastera)
 • Aliran Teknik dan Vokasional
 • Aliran Agama

Aliran Sains dan Sastera

Murid yang berminat dalam bidang akademik boleh memilih salah satu antara dua aliran utama. Murid yang berminat dengan sains akan mengambil subjek Kimia, Biologi, Fizik, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi (English for Science and Technolgy, EST).

Sekiranya memilih aliran sastera, murid akan memilih sains paduan dan sebarang subjek lain yang tidak berunsur sains seperti perakaunan atau perdagangan.

Aliran Teknik dan Vokasional

Selepas tamat PMR, murid yang berminat berpeluang untuk memilih ke aliran teknik. Antara jurusan yang ditawarkan seperti berikut:

 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 • Pertanian
 • Perdagangan
 • Pengurusan Makanan
 • Pengajian Pakaian

Murid berpeluang untuk memilih ke aliran vokasional. Antara jurusan yang ditawarkan seperti berikut:

 • Elektrik
 • Elektronik
 • Automotif
 • Katering
 • Pengaturcaraan Komputer

Terdapat beberapa sekolah menengah kebangsaan (SMK) yang menawarkan aliran teknikal, tetapi bilangannya terhad dan hanya dua subjek elektif yang ditawarkan iaitu Lukisan Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan.

Murid yang meminati jurusan yang ditawarkan mestilah memohon untuk kemasukan ke Sekolah Menengah Teknik secara atas talian.

Pada akhir pengajian tingkatan 5 murid-murid daripada aliran ini akan dinilai melalui peperiksaan SPM.

Peringkat Menengah Rendah: Tingkatan 1 - 3

Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Mathematics
 4. Science
 5. Sejarah
 6. Pendidikan Islam
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Wajib:

 1. Geografi
 2. Pendidikan Jasmani
 3. Pendidikan Kesihatan
 4. Kemahiran Hidup
 5. Pendidikan Seni Visual
 6. Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina
 2. Bahasa Tamil
 3. Bahasa Arab
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Jepun
 7. Bahasa Perancis
 8. Bahasa Jerman

Peringkat Menengah Atas: Tingkatan 4 - 5

Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Mathematics
 4. Science
 5. Sejarah
 6. Pendidikan Islam
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Mata Pelajaran Wajib:

 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina
 2. Bahasa Tamil
 3. Bahasa Arab
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Jepun
 7. Bahasa Perancis
 8. Bahasa Jerman

 

Mata Pelajaran Elektif:

 1. Kesusasteraan Melayu
 2. Literature in English
 3. English for Science and Technology
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Pendidikan Muzik
 6. Geografi
 7. Ekonomi Asas
 8. Additional Mathematics
 9. Additional Science
 10. Physics
 11. Chemistry
 12. Biology
 13. Information and Communication Technology
 14. Reka Cipta
 15. Sains Sukan
 16. Pembinaan Domestik
 17. Membuat Perabot
 18. Seni Reka Tanda
 19. Kerja Paip Domestik
 20. Pendawaian Domestik
 21. Kimpalan Arka dan Gas
 22. Menservis Automobil
 23. Menservis Motosikal
 24. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
 25. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
 26. Rekaan dan Jahitan Pakaian
 27. Katering dan Penyajian
 28. Pemprosesan Makanan
 29. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
 30. Hiasan Dalaman Asas
 31. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 32. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
 33. Landskap dan Nurseri
 34. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
 35. Tanaman Makanan
 36. Grafik Berkomputer
 37. Produksi Multimedia
 38. Mechanical Engineering Studies
 39. Civil Engineering Studies
 40. Electrical & Electronic Engineering Studies
 41. Engineering Drawing
 42. Pengajian Agroteknologi
 43. Sains Pertanian
 44. Pengajian Keusahawanan
 45. Perdagangan
 46. Prinsip Perakaunan
 47. Pengajian Pakaian
 48. Pengurusan Makanan
 49. Ekonomi Rumah Tangga
 50. Engineering Technology
 51. Fundamentals of Programming
 52. Program and Development Tools
 53. Pola Pakaian
 54. Membuat Pakaian
 55. Roti & Makanan Yis
 56. Patisserie
 57. Penyediaan Masakan Barat & Timur
 58. Penyediaan Makanan & Minuman
 59. Persolekan
 60. Dandanan Rambut
 61. Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
 62. Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
 63. Bahan Binaan
 64. Teknologi Binaan
 65. Prinsip Elektrik & Elektronik
 66. Aplikasi Elektrik & Elektronik
 67. Pemesinan Berkomputer
 68. Amalan Bengkel Mekanikal
 69. Penyejukan
 70. Penyamanan Udara
 71. Automotif Kenderaan
 72. Automotif Elektrik dan Disel
 73. Kimpalan Arka
 74. Kimpalan Gas
 75. Kejenteraan Pertanian
 76. Hortikultur Hiasan & Lanskap
 77. Pengeluaran Tanaman
 78. Pemprosesan Hasil Pertanian
 79. Pengeluaran Ternakan
 80. Teknologi Pejabat Perniagaan
 81. Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan
 82. Perakaunan Perniagaan
 83. Applied Science
 84. Animasi dan Rekabentuk Penerbitan
 85. Penerbitan Multimedia Kreatif
 86. Sistem Sokongan Komputer
 87. Sistem Sokongan Rangkaian
 88. Asas Kemahiran Pelancongan
 89. Pelancongan dan Rekreasi
 90. Bahasa Arab Tinggi
 91. Tasawwur Islam
 92. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 93. Pendidikan Syariah Islamiah
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com