Ruj. Kami :    PPD.D.400/14/5 Jld II ( 13 )

                                                                                                                                          Tarikh       :  12 MAC 2018

 

     KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DUNGUN

 

Kontraktor/Syarikat Kelas G1 - ( B04 Kerja Am Bangunan ),( B24 Kerja-Kerja Penyenggaraan Bangunan ) dan ( CE19 Sistem Pembentungan ) atau ( CE21 Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam ) yang berdaftar dengan CIDB, Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di daerah Dungun ,Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Pendaftaran Kewangan ( ada ePerolehan ) yang masih sah dan berkuatkuasa serta berdaftar dengan Pejabat Pendidikan Daerah Dungun yang masih dibenarkan membuat perkhidmatan sebut harga adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga di bawah ini.

 

No. Sebut harga

Perkara

Tarikh, Masa dan Tempat Taklimat

 

Tarikh, Masa dan Tempat Pengambilan Dokumen

Tarikh, Masa & Tempat Tutup

 

P.D.(KERJA) 04/18

 

 

 

 

 


P.D.(KERJA) 05/18

 

 

 

 

 


P.D.(KERJA) 06/18

 

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN TANDAS, KUMBAHAN , BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK PAKA

 

 

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN TANDAS, KUMBAHAN , BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK PULAU SERAI

 

 

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN TANDAS, KUMBAHAN , BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK JERANGAU

 

20 MAC 2018 ( SELASA )

 

10.00 pagi

 

SMK PAKA

 

20 MAC 2018 ( SELASA )

 

12.00 tengah hari

 

SMK PULAU SERAI

 

20 MAC 2018 ( SELASA )

 

2.00 petang

 

SMK JERANGAU

 

 

21 MAC 2018

( RABU )

 

HINGGA

 

25 MAC 2018

( AHAD )

 

10.00 pagi

 

4.00 ptg

 

Kaunter Pejabat Pendidikan Daerah Dungun.

 

29 MAC 2018

( KHAMIS )

 

Jam 12.00 tengah hari

 

Kaunter Pejabat Pendidikan Daerah Dungun.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Tuan/Puan diminta membawa bersama-sama surat pendaftaran ASAL dan satu SALINAN Sijil Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor, CIDB dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Pendaftaran Kewangan ( ada ePerolehan ) yang masih sah dan berkuatkuasa semasa taklimat diadakan dan semasa membeli/ mengambil dokumen.

3.         Kehadiran Penyebut  Harga ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Pemilik Syarikat atau wakil yang mempunyai surat perwakilan kuasa daripada Pemilik Syarikat sahaja yang layak menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak. Kontraktor yang TIBA LEWAT daripada masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut:

            3.1.      Tidak dibenarkan menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak

            3.2       Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini

            3.3.      Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Sebut Harga yang dibuka ini

 

4.         Keutamaan diberikan kepada kontraktor/syarikat yang berdaftar di daerah berkenaan.

5.         Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul boleh diposkan atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga, Kaunter Pejabat Pendidikan Daerah Dungun, Jalan Sekolah 23000 Dungun,Terengganu tidak lewat dari tarikh dan masa tutup yang dinyatakan di atas.

 

6.         Tawaran sebut harga tidak akan dipertimbangkan sekiranya :

            a) Penyebutharga LEWAT mengemukakan sebut harga

            b) Penyebutharga GAGAL mengemukakan dokumen wajib seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Sebut harga ;

            c) Penyebutharga GAGAL  menghadiri taklimat

 

7.         Pihak PPD  tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran.

 

Dikeluarkan oleh :

 

Pejabat Pendidikan Daerah Dungun

Unit Pengurusan Pembangunan, Perolehan dan Aset

Jalan Sekolah

23000 Dungun,Terengganu

No. Tel : 09-8441355

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com