SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI REHAT KHAS BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005

 

Kategori Pekeliling Perkhidmatan
Bil 1
Tahun 2015
Jabatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Fail SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI REHAT KHAS BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005
Tarikh 27 March 2015