SABK & SMKA

SABK (RENDAH DAN MENENGAH)

PENGENALAN

 1. Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

 2. Ditadbir oleh KPM

 3. Pemilika tanah dan bangunan dikekalkan

 4. Kurikulum agama negeri dikekalkan

 5. Menerima pelbagai kemudahan

  TUJUAN

 1. Mempertingkatkan kualiti pengurusan pentadbiran

 2. Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran

 3. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sumber manusia

 4. Mempertingkatkan kualiti prasarana dan kemudahan

 

KELEBIHAN

 

KELEBIHAN DIDAFTARKAN SEBAGAI SABK

 1. Kepada sekolah

  1. Menerima bantuan sumbangan bagi urusan pentadbiran sekolah
  2. Menerima bantuan modal bagi menampung keperluan pembangunan fizikal sekolah
  3. Meneriama bantuan isentif (SAR sahaja) setelah Memorandum Persefahaman (MoU) ditandatangani
  4. Menerima guru terlatih sekiranya guru sedia ada tidak mencukupi
  5. Kurikulum agama dan pelaksanaan Sijil Tinggi Agama (STAM) dikekalkan
 2. Kelebihan kepada guru dan kakitangan

  1. Berpeluang diserap ke dalam perkhidmatan kerajaan
  2. Berpeluang menikmati gaji dan elaun yang setaraf dengan kelayakan
  3. Berpeluang mendapat kenaikan pangkat
  4. Berpeluang mendapat kemudahan kerajaan
  5. Berpeluang mengikuti kursus ikhtisas
  6. Berpeluang melanjutkan Pelajaran
  7. Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti KPM
 3. Kelebihan kepada murid

  1. Berpeluang mendapat bantuan
  2. Berpeluang bersaing dengan murid-murid aliran perdana
  3. Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti anjuran KPM
  4. Berpeluang melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah KPM yang terbaik
  5. Berpeluang mendapat pendidikan yang lebih berkualiti

 

SYARAT PENDAFTARAN

 1. Sudah berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri (JAIN)

 2. Melaksanakan sesi persekolahan sepenuh masa

 3. Menggunapakai dwi-kurikulum (kurikulum agama dan kurikulum kebangsaan)

 4. Mempunyai murid sendiri yang mengambil peperiksaan awam KPM

 5. Mendapat persetujuan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah<

 6. Mempunyai bangunan sendiri

 7. Bangunan dibina di atas tapak tanah yang berstatus wakaf

 8. Memenuhi syarat keselamatan, kesihatan dan perancangan Pihak Berkuasa Tempatan

 9. Bilangan murid melebihi 150 orang

 10. Tidak menanggung hutang

 

CARA MEMOHON

 1. Menghantar surat permohonan dan salinan keputusan mesyuarat Ahli Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) atau pihak berkuasa agama negeri kepada BPI(Bahagian Pendidikan Islam)

 2. Menghantar profail sekolah, senarai nama ahli lembaga Pengelola Sekolah, guru, kakitangan dan murid beserta salinan dokumen geran tanah, pelan sekolah dan Sijil Pendaftaran sekolah yang disahkan

 3. Menyemak dan mempersetujui draf MoU yang dimemukakan oleh KPM

 4. Menghantar surat persetujuan terhadap draf MoU kepada KPM

 5. Menandatangani dokumen MoU

 6. Mengisi borang pendaftaran sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA)

PENGENALAN

 

Sejarah penubuhan Sekolah Menengah Kebanggsaan Agama (SMKA) bermula dengan pengambilalihan 11 buah Sekolah Agama Negeri dan Rakyat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1977. Dari 11 buah sekolah SMKA telah berkembang kepada 55 buah SMKA.

 

Idea awal penubuhan SMKA diilhamkan oleh Pengarah Bahagian Agama Kementerian Pelajaran ketika itu, Allahyarham Tuan Haji Nik Mohammed Mohyideen bin Haji Wan Musa. Hal ini memang menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dan hasrat masyarakatIslam yang sedar akan faedahnya. Sebelum ini berapa langkah telah diambil dengan member bantuan kepada sekolah-sekolah agamarakyat dan mencadangkan sekolah-sekolah itu mempraktikkan system baru.

 

Penubuhan SMKA seiring dengan usaha pemodenan system pendidikan Negara. Proses penambaikan system pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama sesuai dengan perkembangan semasa. Justeru, ilham Allahyarham Haji Nik Mohyideen Bin Haji Wan Musa ini telah direalisasikan oleh Tan Sri Dato’ Paduka Dr. Abdul Hamid bin Othman dan Dato Zainal Abidin bin Haji Abdul Kadir.

 

Pada tahu 1970-an sekolah-sekolah menengah agama rakyat kurang mendapat sambutan kerana system pentadbirannya yang tidak teratur dan kurang prasarana. Pada masa yang sama, kesedaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Oleh itu Kementerian Pelajaran pada masa itu telah berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia agar system pentadbiran dan kurikulum di sekolah-sekolah agam diselaraskan dengan sekolah menengah harian.

 

Kebanyakkan sekolah agama sebelum ini menitikberatkan Pengajian Islam dan Bahasa Arab sahaja tanpa memberi perhatian kepada matapelajaran yang lain seperti yang wujud di Sekolah Menengah Kebangsaan misalnya matapelajaran Sains, Matematik, Geografi dan lain-lain. Fenomena ini berlaku kerana sekolah-sekolah agama tidak berkemampuan untuk menyediakan bilik-bilik makmal yang mahal harganya. Implikasinya lulusan sekolah agama kurang mampu bersaing dalam pasaran sumber tenaga manusia dan cabaran masyrakat semasa.

MAKTLAMAT SMKA

 1. Mendidik pelajar dengan keperibadian Islam

 2. Membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dah ukhrawi

 3. Memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan

 4. Member peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu dalam dan luar Negara

OBJEKTIF

 1. Mencapai kecemerlangan kurikulum dank o-kurikulum

 2. Melahirkan pelajar yang mengamalkan akhlak mulia

 3. Membentuk generasi pelajar sebagai pemimpin yang boleh diteladani

 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam

 5. Menyediakan pelajar yang dapat member sumbangan yang berkesan bagi memenuhi keperluan Negara dan umma

FALSAFAH

"Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan panduan ilmu, iman dan amal solehserta budaya Islam dn suasan pembelajaran yang seimbang kea rah melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia, bertakwa dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup islam serta mampu memberi sumbangan yang bermanafaat kepada agama, diri, ummah dan Negara."

MISI

Bagi meralisasikan hasrat menjadi SMKA sebagai institusi pendidikan terbilang, warga SMKA akan komited :

 

 1. Menterjemahkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk reality ilmu dan penghayatan Al-Quran dan Al-Sunnah

 2. Menjana Individu cemerlang dan kuat pegangan agama

 3. Mengamalkan budaya kerja berkualiti, telus, efisyen dan efektif berasaskan nilai-nilai Islam

 4. Melaksanakan pendekatan bestari yang komprehensif dan efektif dalam pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum

 5. Mewujudkan prasarana yang mencukupi dan persekitaran yang kondusif berteraskan iklim dini

 6. Mewujudkan jalinan pemuafakatan dengan ‘stakeholder’, kominiti setempatdengan agensi-agensi luar

Objektif SMKA

 1. Mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum.

 2. Melahirkan pelajar yang mengamalkan akhlak mulia.

 3. Membentuk generasi pelajar sebagai pemimpin yang boleh diteladani.

 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.

 5. Menyediakan pelajar yang dapat memberi sumbangan yang berkesan bagi memenuhi keperluan negara dan ummah.

Keistimewaan SMKA

 1. Berusaha mengamalkan budaya hidup Islam

 2. Banyak peluang melanjutkan pelajaran

 3. Menguasai B. Arab, jawi & Kemahiran Al-Quran

 4. Potensi menjadi tenaga pakar yang faham Islam

 5. Lahir pendakwah yang berhikmah & bertanggungjawab

 

Senarai Sekolah Kebangsaan Agama

 

 

PERLIS

 • SMKA Arau
 • SMKA (P) Kangar

KEDAH

 • SMKA Kedah
 • SMKA Baling
 • SMKA Sik
 • SMKA Ya

PULAU PINANG

 • SMKA (L) Al-Mashoor
 • SMKA (P) Al-Mashoor
 • SMKA Nibong Tebal
 • SMKA Al-Irsya

KUALA LUMPUR

 • SMKA Kuala Lumpur

NEGERI SEMBILAN

 • SMKA Sheikh Haji Mohd Said
 • SMKA Pedas

PERAK

 • SMKA Sultan Azlan Shah
 • SMKA Slim River
 • SMKA Kerian

 

 

SELANGOR

 • SMKA Simpang Lima
 • SMKA Kuala Selangor
 • SMKA Maahad Hamidiah

MELAKA

 • SMKA Sharifah Rodziah
 • SMKA Sultan Muhammad

JOHOR

 • SMKA Maahad Muar
 • SMKA Segamat
 • SMKA Johor Bahru
 • SMKA Bandar Penawar

PAHANG

 • SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang
 • SMKA Pahang

TERENGGANU

 • SMKA Sheikh Abdul Malik
 • SMKA Tok Jiring
 • SMKA Wataniah
 • SMKA Durian Guling
 • SMKA Kuala Abang
 • SMKA Nurul Ittifaq

 

 

KELANTAN

 • SMKA Naim Lil Banat
 • SMKA Falahiah
 • SMKA Wataniah
 • SMKA Melor
 • SMKA Tangok
 • SMKA Lati

SABAH

 • SMKA Tun Sakaran
 • SMKA Sandakan
 • SMKA Muhamad Ali Ranau
 • SMKA Inanam
 • SMKA Limauan
 • SMKA Kota Kinabalu
 • SMKA Tun Datu Mustapha
 • SMKA Tun Said

SARAWAK

 • SMKA Sheikh Haji Othman Abdul Wahab
 • SMKA Matang
 • SMKA Sibu
 • SMKA Miri
 • SMKA Tun Ahmad Zaidi
 • SMKA Limbang
 • SMKA Igan
 • SMKA Seri Aman

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com